Duyệt công văn

Duyệt công văn
3 (60%) 3 votes

 

  1. Duyệt Với Mục Đích Du Lịch

( Lấy visa tại ĐSQ hoặc sân bay NỘI BÀI , TÂN SƠN NHẤT

Thời gian có kết quả 1 ngày)

1Duyệt 1 tháng 1 lần

Khách đoàn trên 10 khách

5$

2$

21 tháng nhiều lần

Khách đoàn trên 10 khách

10$

8$

33 tháng 1 lần

Khách đoàn trên 10 khách

20$

18$

43 tháng nhiều lần

Khách đoàn trên 10 khách

25$

23$

2 .Duyệt Với Mục Đích Thương Mại

Thời gian có kết quả 3 ngày ( khẩn 1 ngày + 15 $ )

11 tháng 1 lần 30$
21 tháng nhiều lần 30$
33 tháng 1 lần 40$
43 tháng nhiều lần 40$

Hotline: 096 176 2226