Bảng giá Gia hạn visa

Bảng giá Gia hạn visa
4 (80%) 3 votes

 

STT            GỐC VISA

( LOẠI VISA, KÝ HIỆU )

       GIA HẠN THÊM       GIÁ TIỀN

     THỜI GIAN

    CÓ KẾT QUẢ

1Ký hiệu DL gốc 1 tháng 15 ngày35 $4 ngày
2 Ký hiệu DL gốc 1 tháng30 ngày65 $4 ngày
3 Ký hiệu DL gốc 1 tháng60 ngày120 $4 ngày
4 Ký hiệu DL gốc 3 tháng30 ngày90 $7 – 10 ngày
5 Ký hiệu DN gốc 1 tháng 30 ngày90 $7 – 10 ngày
6Ký hiệu DN gốc 3 tháng30 ngày90 $7 – 10 ngày
7VÀO MIỄN THỊ THỰC15 ngày35 $7 – 10 ngày
8VÀO MIỄN THỊ THỰC30 ngày115 $7 – 10 ngày
9VÀO MIỄN THỊ THỰC90 ngày300 $7 – 10 ngày